Voorwaarden Speel-O-Theek H.D.C. “de loop”

Per spel betaalt u een borg van 40 Euro. De borgsom dient u bij aanmelding te voldoen. H.D.C. “de Loop” behoudt zich het recht voor om evt. reparatiekosten met de borgsom te verrekenen. De borg dient dan echter weer aangevuld te worden tot 40 euro.
Zolang deze borg niet wordt verrekend gaat deze automatisch mee naar het volgend jaar. Bij het opzeggen wordt deze borg of teruggestort of je kan het schenken aan de speel-o-theek voor de aanschaf van nieuwe speeltjes.
De huurprijs per week ad 3,50 euro is voor elk willekeurig spel. De spellen kunnen minimaal één week tot maximaal drie weken aaneengesloten worden gehuurd (evt. te verlengen als het spel niet is gereserveerd door iemand anders).
Per uitleen kunt u één spel huren.
De kosten van evt. reparaties of vermissing/vernieling van onderdelen dienen direct betaald te worden.
De voorwaarden krijgt u bij aanmelding uitgereikt. U wordt geacht van de inhoud op de hoogte te zijn bij gebruik van de speel-o-theek.
Spellen worden alleen meegegeven aan het ingeschreven lid. Dit betekent dus dat de spellen NIET meegegeven worden aan uw kinderen of een ander persoon dan uzelf.
Voor of op de laatst maximale uitleendag dient u er zorg voor te dragen dat het spel in een goede staat retour komt. Indien u de uitleentermijn overschrijdt volgt GEEN boeteregeling maar zal het spel als GEKOCHT worden beschouwd en zal de borg gebruikt worden voor de aanschaf van een nieuw spel.
U krijgt het gehuurde schoon en waar mogelijk gewassen of gereinigd mee en we verwachten dit ook in die staat terug. Zo niet dan trekken we 5 Euro af van de borg.
Voor het gebruik van de spellen dient u controle te hebben over het gedrag van uw hond. Dit betekent dat het spel alleen onder toezicht van een volwassene gespeeld kan worden, u kunt de hond er niet mee alleen laten. Omdat de aard van de meeste spellen zo is dat er geen reparatie kan plaatsvinden, zal bij ernstige SCHADE of vermissing van (vitale) onderdelen de borg gebruikt worden voor aanschaf van een NIEUW spel.
We gaan er van uit dat u zorgvuldig omgaat met de artikelen van de speel-o-theek maar zijn ons er van bewust dat honden ook honden zijn en dat het voor kan komen dat uw hond het artikel zodanig beschadigd heeft dat het onbruikbaar is geworden. Schroom niet om dit te melden. Het enige wat u kan gebeuren is dat u uw borggeld kwijtraakt en weer nieuw borggeld moet betalen.
U dient ten alle tijden ook beschadigde artikelen in te leveren. Dit om te voorkomen dat men op een goedkope manier aan artikelen wil komen.
De opbrengst van de huur wordt weer besteed aan nieuwe spellen.
De uitleen is elke trainingsmaandag van 18.45 uur tot 20.00 uur.  
Terug naar boven