Algemene Leden Vergadering

11 Apr 2018 09:04 - door Wendy Molenaar

Aan de leden en vrijwilligers


Vrijdagavond 1 juni om 20.30 uur in het clubgebouw van HDC de Loop.

Algemene Ledenvergadering 2018